Ülkemizde, damızlık süt sığırcılığı ve modern teknoloji ile hijyenik süt ve süt ürünleri üretimi yapan büyük tesis sayısının son derece az olması, tüketilen toplam süt ve süt ürünlerinin sadece %20’sinin hijyenik şartlarda üretilmesi bu alandaki açığın büyüklüğünü ortaya koymaktadır.

Şirketimiz damızlık süt sığırcılığının, ülkemiz hayvancılığının her zaman başlangıç noktasını oluşturması gerçeğinden hareketle bu alanda yatırım yapmaya karar vermiştir.

Bu konuda ülkemizde şimdiye kadar yapılmış en büyük yatırımlardan birini gerçekleştirmekte olan Şirketimiz, Avrupa Birliği süt mevzuatına uygun standartlarda süt üretecektir.

Çiftliğin ihtiyacı olan yem bitkileri için, yöre çiftçileri ile sözleşmeli tarım yapılmakta ve yöre çiftçisinin modern tekniklerle, yüksek verimli tarımsal faaliyette bulunması ve düzenli gelire ulaşması amaçlanmaktadır.
Bilgi Toplumu Hizmetleri
Duyurular

Katıldığımız Etkinlikler
Linkler
Tüm hakları saklıdır © 2008 - Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.